Σχέδιο διάθεσης κρατικών οικοπέδων σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα στην κοινότητα μας

Πατήτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.