Ζήτηση προσφορών για πώληση ισόγειας κατοικίας. (μέχρι 12/8/2022)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Στατού Αγίου Φωτίου ζητά προσφορές για τη πώληση ισόγειας κατοικίας.

Στοιχεία: Αρ. Εγκραφής 0/9042  Φ./Σχ.46/100204 Τεμ.54   Εμβαδόν κατοικίας 55 τ.μ.

Ελάχιστη τιμή πώλησης 60,000.00 ευρώ (εξήντα χιλιάδες)

Οι προσφορές να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου και να συνοδεύονται με τραπεζική επιταγή η εγγυητική στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου με ελάχιστο ποσό 6,000.00 ευρώ (έξι χιλιάδες).

Τελευταία μέρα υποβολής προσφορών  το Σάββατο  12/8/2022 ώρα δώδεκα το μεσημέρι.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν με τη λήξη της προθεσμίας ενώπιον όποιων ενδιαφερομένων το επιθυμούν.

Για πληροφορίες στα τηλ. 26722758-99421905