Το Κοινοτικό Συμβούλιο Στατού Αγίου Φωτίου ζητά προσφορές για τη πώληση ισόγειας κατοικίας.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Στατού Αγίου Φωτίου ζητά προσφορές για τη πώληση ισόγειας κατοικίας.

Στοιχεία: Αρ. Εγκραφής 0/9042  Φ./Σχ.46/100204 Τεμ.54.

Ελάχιστη τιμή πώλησης 60,000.00 ευρώ (εξήντα χιλιάδες)

Οι προσφορές να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου και να συνοδεύονται με τραπεζική επιταγή η εγγυητική στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου με ελάχιστο ποσό 6,000.00 ευρώ (έξι χιλιάδες).

Τελευταία μέρα υποβολής προσφορών  η Παρασκευή  31/3/2023 ώρα δώδεκα το μεσημέρι.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν με τη λήξη της προθεσμίας ενώπιον όποιων ενδιαφερομένων το επιθυμούν.

Για πληροφορίες στα τηλ. 26722758-99421905