ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΣΦOΡΑΣ – Τράχτορ (Ντίκερ) (μέχρι 5/3/2022)

Παρακαλούνται όλοι  οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι τράχτορ (Ντίκερ) όπως προσκομίσουν στο Κοινοτικό Συμβούλιο Στατού Αγίου Φωτίου προσφορά ανά ώρα για ένα χρόνο , για τις διάφορες εργασίες καθώς και έκτακτων περιστατικών.

Οι προσφορές να κατατεθούν στο κουτί προσφορών έξω από τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Στατού Αγίου Φωτίου το αργότερο μέχρι 5 Μαρτίου  ώρα 12.00 μεσημέρι.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και έντυπο προσφοράς μπορείτε να απευθυνθείτε στο  Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου

κ. Μιχάλη Κίμωνος Τηλ.99421905