ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Για την συλλογή και μεταφορά των σκυβάλων του συμπλέγματος (μέχρι 11/3/2022)

Το Σύμπλεγμα Σκυβάλων Στατού – Αγίου Φωτίου, Κοιλίνιας, Γαλαταριάς, Πενταλιάς, Αμαργέτης, Ελεδειώς, Αξύλου, Νατάς και Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων ζητεί προσφορές από ενδιαφερόμενους για την συλλογή και μεταφορά των σκυβάλων  του συμπλέγματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους όρους του διαγωνισμού και να λάβουν τυχόν διευκρινήσεις από τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Στατού – Αγίου Φωτίου κ. Μιχάλη Κίμωνος.

Τελευταία ήμερα προσφοράς είναι η Παρασκευή 11/3/2022 και ώρα 19,00

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  99421905