Εκδηλώσεις μέχρι και το Πάσχα (Στατός-Άγιος Φώτιος)