Ανακοίνωση Κοινοτικού Συμβουλίου Στατού – Αγίου Φώτιου

Το Κοινοτικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 18/6/2017 αποφάσισε να οριοθετηθούν όλοι οι κενοί τάφοι  του κοιμητηρίου.
Η τιμή πώλησης του τάφου καθορίστηκε στο ποσό των 500 ευρώ. Η τιμή θα ισχύσει άμεσα.
Η προπώληση τάφου σε συγγενείς πρώτου βαθμού επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής δεν θα επανέλθει μελλοντικά και θα ζητά ανταλλαγή με άλλο τάφο.

 

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου
Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2017