Ανακοίνωση για Ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο 6/8/2021 και Αιμοδοσία 7/8/2021