9ον Αγροτικό Φεστιβάλ Στατού-Αγίου Φωτίου (23/9/2018)